• received_348352532448994_79de8d9c5d
 • received_379155436278217_0178edb15f
 • received_1545349918929497_f2f5c27aef
 • received_711843122581171_bc856158fc
 • received_424946501391390_644376f56a
 • received_367496390637788_656641776d
 • IMG_20200325_201045_ff0c7e24e4
 • IMG_20200325_200732_ec77667007
 • IMG_20200318_175637_17dceca0c7
 • IMG_20200325_200721_19f4f35530
 • IMG_20200325_195756_cac9f5faaa
 • IMG_20200318_175827_b9d83d205e
 • IMG_20200318_175819_e2c9996e1b
 • IMG_20200325_195756_29d0c5faaa
 • IMG_20200318_180047_a69c050cc3
 • IMG_20200318_180006_9c8dee6057
 • IMG_20200318_180026_24e90e4434
 • IMG_20200318_180001_243e234e81
 • IMG_20200325_201045_ec417e24e4
 • IMG_20200318_175847_e4ac5aadba
 • IMG_20200325_201008_c60abc0e9e
 • IMG20200915083722_ec9b75bda0
 • IMG20201117150724_aa9412d6a4
 • FB_IMG_1601559833006_d1b4ec9e37
Tin tức nổi bật
Cuộc thi “Xây dựng trường, lớp Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; nhà vệ sinh thân thiện”, Năm học 2022 - 2023.

Môi trường giáo dục có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của HS. Nhận thức được vai trò to lớn đó, trong những năm qua bên cạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ, Trường TH Thượng Cốc đã luôn chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện phù hợp gắn với truyền thống văn hóa của địa phương, đem lại không gian cho  được trải nghiệm hiệu quả.   

 

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 6.997